Disclaimer

Door het gebruik van deze website en haar functionaliteiten, gaat u akkoord met de opslag en beheer van uw data door deze website zoals, maar niet beperkt tot, hieronder gespecificeerd.

De Oude Klinker streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat De Oude Klinker geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

De Oude Klinker, vanaf hier DOK, beoogt met dit Privacybeleid u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens op haar websites. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van DOK.

DOK hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Wij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Europese GDPR.

Voor welke doelen worden gegevens verwerkt?

DOK zal de persoonsgegevens van klanten ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering gebruiken voor de volgende doelen:

  • Het (doen) bemiddelen bij en adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van een klant. Onder het (doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van de relatie met de klant.
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie met een klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Activiteiten zoals telemarketing, prospectmarketing, versturen van e-mails maar ook remarketing via partners zoals Google, Facebook en AdRoll. Op basis van gegevens uit interne bronnen, externe bronnen en/of uw bezoek aan onze webpagina’s doet DOK (potentiële) klanten een passende en gerichte commerciële aanbieding (bijvoorbeeld via post, telefoon of internet), waarbij rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van een klant.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen DOK, haar klanten en medewerkers, alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u wilt weten welke gegevens DOK over u heeft vastgelegd of gegevens die DOK over u heeft vastgelegd bevatten onjuistheden die niet direct door u kunnen worden gewijzigd, dan kunt u contact opnemen met ons via de contact pagina.

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door DOK ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over marketing, verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Hieronder vallen eventueel ook producten en diensten van derden. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via de contact pagina. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

U kunt cookies uitschakelen via uw browser. Klik hier om te lezen hoe u dat doet. U kunt deels beheren of u en welke advertenties u krijgt via Google. Klik hier. Of u kunt zich afmelden via Network Advertising Initiative. Klik daarvoor hier.

Het gebruik van deoudeklinker.nl & .be

Als u onze website deoudeklinker.nl of een van onze andere websites bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

DOK heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website(s) te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookie policy

Wij en onze partners gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u een site van ons bezoekt, waaronder mogelijk het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of apparaat te identificeren. We gebruiken deze technologieën ook om gegevens te verzamelen en op te slaan, bijvoorbeeld voor remarketing/retargeting advertenties.

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij, onder andere, gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om DOK te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor DOK en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt maar DOK kan dit wel doen via andere partijen dan Google. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van het DOK Privacybeleid kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.